Polityka jakości

Polityką Jakości firmy KASMO Sp. z o.o. jest spełnianie potrzeb i oczekiwań naszych klientów oraz troska o zapewnienie wysokiego standardu oferowanych produktów, wytworzonych według nowoczesnych technologii w przyjaznych dla środowiska warunkach zgodnie z wymaganiami polskiego prawa oraz norm europejskich.

Cele polityki jakości:

 • Produkcja i sprzedaż wyrobów i usług o najwyższym poziomie jakości, określonym na bazie uwarunkowań prawnych, rynkowych i wymagań ustalonych z klientem
 • Jakość jest naszym priorytetem. Zaangażowanie w jakość oznacza włączenie wszystkich pracowników do wspólnego działania w tym zakresie
 • Jakość oznacza zadowolenie klienta, a jago oczekiwania są ruchomym, nadrzędnym celem wymagającym ciągłego doskonalenia zarządzania ukierunkowanego na jakość
 • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, procesu produkcyjnego z uwzględnieniem postępu technicznego oraz jakości wyrobów
 • Wzrost sprzedaży oferowanych usług i rozszerzenie rynku usług

Cel ten realizujemy i będziemy realizować poprzez:

 • dokładne rozpoznanie wymagań Klienta
 • dobór dostawców spełniających wymagania jakościowe
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • motywowanie personelu do realizacji celów na rzecz działań pro-jakościowych,
 • wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań wynikających z umów
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych i normatywnych,
 • efektywny rozwój dotychczasowych kierunków działalności ograniczając szkodliwy wpływ firmy na środowisko

Korzyści z wprowadzenia systemu jakości:

 • Gwarancja wysokiej jakości usługi i bezpieczeństwa
 • Wzrost zadowolenia klientów
 • Usprawnienie procesu zarządzania
 • Zwiększenie zadowolenia z pracy pracowników
 • Zwiększenie konkurencyjności w stosunku do innych firm
 • Szansa zaistnienia na europejskim rynku

Wdrażanie koncepcji Zarządzania przez Jakość stanowi ważny elementem rozwoju firmy.