Technologia

Prefabrykowane konstrukcje drewniane z wykorzystaniem technologii MITEK..

Postęp technologiczny jest zauważalny również w dziedzinie konstrukcji dachowych z litego drewna.
W roku 1970 w Szwecji w tej technologii wykonano zaledwie 1% więźb, w 1980 – już 40% a obecnie 99%
Najczęściej stosowaną konstrukcją dachową są wiązary kratownicowe łączone za pomocą płytek kolczastych.
Drewno służące wykonaniu prefabrykowanych elementów więźby to strugane czterostronnie belki ze sfazowanymi krawędziami, które uprzednio suszy się przemysłowo w temperaturze 70 -95  °C


Płytki kolczaste
pasted image 0 Technologia

Płytka kolczasta to nowoczesny element łączenia konstrukcji drewnianych.

Produkowana jest z blachy stalowej (ocynkowanej lub nierdzewnej) z wytłoczonymi w niej kolcami.
Płytki różnią się grubością i wielkością zastosowanej blachy oraz długością wytłoczonych w niej zębów, co ma wpływ na jej parametry wytrzymałościowe. Płytki wciskane są za pomocą pras o dużym nacisku (do 50 ton) w drewniane elementy konstrukcji i łączy je ona na stałe.
Płytki przenoszą obciążenie z jednego elementu na stykający się z nimi drugi element.
Pozwala to na uniknięcie koncentracji naprężeń , co umożliwia uzyskanie połączeń tak mocnych jak sama tarcica.
Obciążenia przenoszone są na wiele kolców, co sprawia, że na wytrzymałość połączenia nie wpływają w sposób niekorzystny małe miejscowe wady drewna.
Szeroki wachlarz różniących się parametrami płytek tworzy bardzo elastyczny system projektowania każdego z wiązarów.
W ten sposób mogą być produkowane wiązary o znanej wytrzymałości i dającym się przewidzieć zachowaniu.

Używamy wyłącznie płytek produkcji Mitek Industries - typu GNA20 oraz Ti150.

Podstawową zaletą kolczastych płytek łącznikowych jest ich zdolność łączenia elementów tarcicy w jedną płaszczyznę, dającą przy tym dużą siłę połączeń o niezmiennej i przewidywalnej wytrzymałości.
Tarcica jako materiał konstrukcyjny ma znakomitą relację wytrzymałości do wagi. Jest łatwa do stosowania na placu budowy.

Przykłady stosowania prefabrykowanych wiązarów w wybranych krajach:
WIELKA BRYTANIA-   90%
NORWEGIA - 90%
FINLANDIA - 85%
FRANCJA- 55%
POLSKA - 14%